Інформація про Харківську гімназію № 82

Сайт Харківської гімназії № 82

/Files/images/IMG_0567.JPG

Головна мета гімназії:

формування здорової (фізично, духовно), компетентної, соціально-адаптивної, творчої особистості, яка має постійну потребу до самореалізації та самовдосконалення, стійкі навички поведінки, уміння вільно спілкуватись, адаптуватись в сучасному суспільстві.

The main purpose of school:

formation of healthy (physically and spiritually), competent, socially adaptive, creative person that has a constant need for self-realization and self-sustainable behaviour skills, ability to communicate, adapt to modern society.

Завдання:

розвиток природних позитивних нахилів здібностей і обдарованостей, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися; виховання творчої соціально активної особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації, адаптації до життя в умовах ринкової економіки; виховання морально і фізично здорового покоління; оновлення змісту освіти, розробка і апробація інноваційних педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

Objectives:

development of natural positive inclinations talents and gifts, creative thinking, the ability to cultivate, nurture creative socially active person, capable of self-development and self-realization, adaptation to life in a market economy, morally and physically healthy generation update the content of education, development and testing innovative pedagogical techniques, methods and forms of education and training.

18 жовтня 2013 року гімназія стала лауреатом загальнонаціонального проекту "Флагман освіти і науки України". За вагомий внесок у розвиток освіти і науки гімназія нагороджена Грамотою та презентаційним виданням "Флагмани освіти і науки України - 2013" , а директор - Нагрудним знаком.

30 листопада 2015 року, в місті Києві відбувся Міжнародний форум «Науковці та освітяни України в ім'я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства». Колектив гімназії став учасником форуму, представив місто Харків, нагороджений Сертифікатом учасника та медаллю «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки».

/Files/images/флагман освіти грамота.jpg

/Files/images/img039.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 0